privacy policy

we're working on it!

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het recht op privacy wordt daarmee veel belangrijker. Op dit moment wordt onze Privacy Policy en Cookiebeleid volgens de huidige normering herzien en zal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.